5 maja 2023

Program Mój Prąd 5.0

Od 22 kwietnia 2023 r. program Mój Prąd 5.0 wszedł w życie i wprowadził zmiany w zasadach dofinansowania urządzeń związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Teraz, oprócz fotowoltaiki, program obejmuje również pompę ciepła i kolektory słoneczne. Warto wiedzieć, że wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0 jest uzależniona od wielu czynników, takich jak rodzaj i wielkość instalacji, czy też dochód gospodarstwa domowego. 

Wniosek do programu Mój Prąd

Minister Anna Moskwa ogłosiła, że 22 kwietnia został otwarty piąty nabór wniosków o dotację w ramach priorytetowego programu „Mój Prąd”, który jest prowadzony przez NFOŚiGW. Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, należy w pierwszej kolejności przygotować cyfrowe wersje wymaganych dokumentów, w tym między innymi:

 • potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
 • lub zaświadczenie o rozliczaniu się na zasadach „net-billing”,
 • faktury lub paragony za dostawę i montaż urządzeń,
 • dowód uiszczenia pełnej opłaty za wszystkie elementy instalacji,
 • potwierdzenie daty przyłączenia do sieci,
 • numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
 • protokół odbioru prac lub oświadczenie o samodzielnym montażu dodatkowych elementów,
 • a także karta produktu i/lub etykieta energetyczna.

Gdy już posiadamy wymagane dokumenty, możemy złożyć wniosek o dofinansowanie programu „Mój Prąd” online, korzystając z Generatora Wniosków o Dofinansowanie GWD. Przed przystąpieniem do składania wniosku należy jednak uprzednio założyć konto w GWD, co wymaga posiadania profilu zaufanego. Złóż wniosek tutaj.

Program Mój Prąd 5.0 – na co?

W programie Mój Prąd 5.0 dotacje nie będą już udzielane wyłącznie na instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, lecz również na zakup i montaż pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

Mój Prąd zostanie rozszerzony o dofinansowanie zakupu pomp ciepła i kolektorów słonecznych do ogrzewania wody, co umożliwi przekształcenie domu jednorodzinnego w niskoemisyjny i bardziej wydajny energetycznie. Według ministra, program ten odpowiada na najważniejsze potrzeby społeczne, niezależnie od źródła energii, jakim obecnie ogrzewany jest dom.

Minister Moskwa dodała również, że pod koniec 2023 roku powinien ruszyć program dofinansowania odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców, finansowany z unijnych i krajowych źródeł.

Kto może dostać dotacje z programu Mój Prąd 5.0

Program Mój Prąd 5.0 oferuje dofinansowanie dla urządzeń, które zostały zainstalowane i zakupione po 1 lutego 2020 roku, i zostały wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed ich montażem.

Dotacje przysługują jedynie dla posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci, których produkcja energii elektrycznej nie przekracza 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci.

Program jest dostępny dla osób, które rozliczają się na zasadach net-billingu, z wyjątkiem nowych inwestycji w fotowoltaikę, które automatycznie objęte są tym systemem. Osoby, które już zainwestowały w fotowoltaikę, muszą rozważyć zmianę sposobu rozliczenia, aby skorzystać z programu i otrzymać wysokie dotacje, w tym dofinansowanie do pomp ciepła.

Osoby, które nie zdążyły skorzystać z dotacji w trzeciej edycji programu w 2021 roku, mogą teraz złożyć wniosek, ale muszą wybrać rozliczenie na zasadach net-billingu. Beneficjenci programu Mój Prąd 4.0, którzy złożą wniosek o dofinansowanie na inny zakres inwestycji, np. na kolektory słoneczne czy pompy ciepła, także mogą skorzystać z dotacji na dodatkowe urządzenia.

Mój Prąd oferuje również środki na magazyny energii, ciepła oraz systemy zarządzania energią.

Jaka jest dopłata do pompy ciepła? – Mój Prąd 5.0

Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla pomp ciepła w ramach programu Mój Prąd to 58 tysięcy złotych, co odpowiada standardowemu poziomowi dopłat przyznawanych w programie Czyste Powietrze 2023:

 • Kolektor słoneczny – 3,5 tys.zł,
 • Pompa ciepła powietrzna wynosi do 4,4 tys. zł,
 • Pompa powietrze-woda (standardowa efektywność) – do 12,6 tys. zł,
 • Pompa powietrze-woda (podwyższona efektywność) – do 19,4 tys. zł,
 • Pompa ciepła gruntowa – do 28 tys. zł.

Aby otrzymać dotację z programu, koniecznym warunkiem jest posiadanie systemu fotowoltaicznego (lub jednoczesny montaż takiego systemu z innymi urządzeniami wymienionymi w programie) oraz przejście na system rozliczeń net-biling.

Jaka jest dopłata do fotowoltaiki? – Mój Prąd 5.0

Zgodnie z NFOŚiGW dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych wynosi:

 • Panele fotowoltaiczne (same moduły) – do 6 tys.zł,
 • Panele fotowoltaiczne z magazynem energii – do 16 tys.zł,
 • Panele fotowoltaiczne (panele + osprzęt) – do 7 tys.zł,
 • Magazyn ciepła – do 5 tys.zł,
 • System zarządzania energią – do 3 tys. zł.

Program Mój Prąd 5.0 oferuje dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50% kosztów związanych z instalacją, przy czym wsparcie jest udzielane po zakończeniu inwestycji, a pieniądze zostaną przekazane w ciągu około trzech miesięcy od złożenia wniosku. Koszty, które kwalifikują się do dofinansowania, muszą być poniesione po 1 lutego 2020 roku.

Czy jest to ostatnia szansa na dotację?

Piąta edycja programu Mój Prąd, może być ostatnią okazją dla zainteresowanych, by skorzystać z możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Z uwagi na wysokość kwot dofinansowania, oczekuje się dużej liczby wniosków, co może doprowadzić do wyczerpania budżetu już na wczesnym etapie.

Jest niepewne, czy w przyszłych latach budżet zostanie zwiększony i program zostanie kontynuowany, czy też zostanie zastąpiony przez nowy projekt. Nie zwlekajcie!

Darmowa Wycena

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie. Odezwiemy się do Ciebie. Nasi specjaliści doradzą Ci w wyborze odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej dla Twojego domu, pompy ciepła oraz w pozyskaniu najlepszego dofinansowania.

Zadzwoń do nas

+48 607 612 893

Adres Biura

ul. Klonowa 15, 83-031 Różyny